ایکس باو – X-Bow

ساختمان  (X-Bow) ، ساختمانی پیشرفته و سطح بالاست که در سطح ۹ از  (Town Hall) قادر به ساخت این نوع ساختمان دفاعی خواهید بود.
یکی از برتری های مهم این سلاح دفاعی، قابل نتظیم شدن است برای مثال شما می توانید برای این نوع سلاح هدف زمینی و یا هدف زمینی و هوایی تایین کنید. البته در حالت هوایی اهداف زمینی را نیز مورد هدف قرار می دهد ولی با برد کمتر.

حالت هوایی

حالت زمینی

کمان ایکس (X-Bow) اولین سلاحی است که دارای خشاب می باشد. شما باید بعد از هر استفاده از کمان ایکس باید خشاب آن را با استفاده از اکسیرپر کنید.

کمان ایکس با خشاب کم

خشاب خالی

خشاب خالی

این ساختمان دارای ۴ سطح می باشد.

100px-Xbow1100px-Xbow2100px-Xbow3100px-Xbow4
Level 1Level 2Level 3Level 4

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of